Chính sách

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Giới thiệu

Cổng thông tin Quy hoạch sử dụng đất thành phố Đà Lạt là điểm cung cấp công khai thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, giúp các tổ chức và cá nhân trên địa bàn toàn thành phố dễ dàng tiếp cận được thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thông qua môi trường mạng Internet..

Về hệ thống bản đồ quy hoạch

Hệ thống được xây dựng trên cơ sở tập hợp một khối lượng lớn dữ liệu quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền của thành phố Đà Lạt phê duyệt qua nhiều năm. Những dữ liệu này theo điều 38 của Luật Quy hoạch đều đã được công bố công khai và bàn giao cho các đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện cũng như phố biến cho đông đảo người dân trên địa bàn lập quy hoạch.

Dữ liệu trong hệ thống chỉ mang tính tham khảo, không hoàn toàn thay thế các văn bản của cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực có liên quan (thủ tục cấp thông tin quy hoạch, chỉ giới đường đỏ... do UBND Thành phố Đà Lạt cung cấp).

Hình thức thu phí

Hệ thống hoàn toàn miễn phí, không phải đăng ký, đăng nhập, được tiếp cận các lớp dữ liệu:

- Quy hoạch sử dụng đất

- Quy định kiến trúc xây dựng theo QĐ 36-41

- Quy định kiến trúc xây dựng theo phân khu

- Quy hoạch phân khu

- Quy hoạch phân khu

- Thông tin chung, thông tin giá đất

Về độ chính xác của dữ liệu

Dữ liệu được xây dựng trên cơ sở các quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Việc đưa lên hệ thống thông qua các chuyên gia có tay nghề chuyên môn cao đảm bảo tính chính xác và toàn vẹn dữ liệu.

Hệ thống công nghệ được triển khai phù hợp với việc truy xuất khối lượng lớn dữ liệu nhưng đảm bảo hiệu suất, thuận tiện và dễ sử dụng.

Chúng tôi cam kết thông tin sơ bộ chúng tôi cung cấp không sai lệch với thông tin pháp lý của cơ quan quản lý nhà nước.